« Ons Klimaat

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds vaker genoemd door ondernemers, maar dat betekent aan de andere kant natuurlijk niet dat ook daadwerkelijk iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt. Het is daarom verstandig om eens na te denken over de zaken waar men eigenlijk op doelt wanneer er wordt gesproken over een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De meeste mensen weten wel ongeveer waar het over gaat, maar vinden het aan de andere kant vaak lastig om precies uit te leggen wat er wel en niet toe behoort. Over het algemeen gaat het erom dat men goed kijkt naar de maatschappij waarbinnen men actief is. In Europa doet men daar heel veel mee, terwijl het in een land als Amerika maar nauwelijks gebeurt.

Aandacht voor de omgeving

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen richt zich tegenwoordig vooral op de directie omgeving om ons heen en het milieu. Wanneer men op een maatschappelijk verantwoorde manier aan de slag gaat zorgt men er bijvoorbeeld voor dat er op een CO2 neutrale manier gewerkt wordt. Daarnaast hebben vliegmaatschappijen bijvoorbeeld een tijd lang aangegeven dat zij bomen plaatsen wanneer een vlucht geboekt wordt, om maatschappelijk verantwoord aan de slag te gaan. Wat dat betreft is het vooral van belang om op een ‘groene’ manier te ondernemen en dat ook duidelijk uit te dragen.

Banen creëren

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat echter voor veel meer en richt zich wat dat betreft dan ook niet alleen op de manier waarop we met het milieu om gaan. Het gaat er bijvoorbeeld ook om dat een bedrijf een aantal medewerkers in dient heeft en die op die manier van een inkomen voorziet. Zodra het bedrijf in de problemen komt is het wel zo netjes om samen met de medewerkers naar een oplossing te zoeken, of ze wellicht ergens anders onder te brengen. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft op die manier echt betrekking op de maatschappij om ons heen en dus ook op de mensen die er werken.

Hulp aan minder ontwikkelde gebieden

Daarnaast zijn er nog de bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat laten blijken door daadwerkelijk naar de minder ontwikkelde gebieden te trekken. Ze bouwen daar bijvoorbeeld een waterput of kiezen ervoor om een bepaalde tijd les te gaan geven op een school. Dat zijn de bedrijven die er over het algemeen voor willen zorgen dat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Dit is een uitgebreide vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, die niet alleen vraagt om een sociale houding, maar ook daadwerkelijk om proactieve maatregelen vraagt op het gebied van de samenleving als geheel.

18 May 2012