« Ons Klimaat

Windenergie: een goede vervanger voor minder duurzame energievormen?

Windenergie wordt door velen gezien als een uitstekende vervanger voor bijvoorbeeld de kolencentrales die we in Nederland hebben. Het lijkt er echter op dat niet iedereen zich volledig realiseert hoeveel windenergie er nodig is om Nederland van stroom te kunnen voorzien. Helaas is die hoeveelheid veel groter dan de windmolens op dit moment zouden kunnen leveren, waardoor er veel exemplaren bij dienen te komen. Het nadeel van de windenergie is dat dit een hoop geld kost en dat veel mensen daarnaast niet blij zijn met het uiterlijk van deze molens. We houden er over het algemeen niet van om deze exemplaren bij ons in de buurt te hebben, aangezien we ze al van een verre afstand zien staan. Tenslotte is er nog het risico van het beïnvloeden van luchtstromen. Dat zou volgens sommige experts gebeuren wanneer we teveel windmolens plaatsen. In dat geval kan het klimaat beïnvloed worden door teveel van de wind af te vangen met behulp van de wieken.

Wind genoeg

Het grote voordeel van windenergie is natuurlijk dat er meer dan voldoende wind beschikbaar is. Zeker wanneer u aan de kust woont is de kans groot dat u dagelijks een flink stuk tegen de wind in dient te lopen of te fietsen. Het is alleen al daarom een goed idee om hier gebruik van te maken. Aangezien de wind gratis beschikbaar is en er de mogelijkheid bestaat om er op een nuttige manier gebruik van te maken zouden we dat moeten onderzoeken. Wat dat betreft is het niet vreemd dat er al windmolens staan en dat we erin geslaagd zijn om wind om te zetten in energie.

Dure windmolens

Het nadeel van de windmolens die we ontworpen hebben is dat ze helaas niet gratis zijn. Anders dan de wind die we ermee op proberen te vangen zijn deze molens verre van gratis en vragen ze om een flinke investering. Het plaatsen van de windmolens kost ontzettend veel geld, waardoor er veel tijd nodig is om het geheel terug te verdienen. Het gaat wat dat betreft vooral om het milieu dat we ermee sparen. Economisch gezien zijn de windmolens veel minder interessant, aangezien we er ook niet erg veel energie mee op weten te wekken.

Uitzicht van bewoners

Tenslotte is er natuurlijk nog het bezwaar van de mensen die vinden dat de windmolens er totaal niet mooi uitzien. We willen allemaal graag op een zuinige manier omgaan met onze aarde, maar aan de andere kant dient dat niet te betekenen dat we een windmolen voor de deur krijgen. Zeker in Nederland is het lastig om een geschikte locatie te vinden, aangezien we natuurlijk niet erg veel ruimte hebben. Wat dat betreft is het interessant dat men zoekt naar locaties op zee. Op die manier hebben in ieder geval zo min mogelijk mensen last van de windmolens en kunnen we naar hartenlust energie opwekken.

19 Jan 2012