« Ons Klimaat

Waterkracht: een goede vervanger voor minder duurzame vormen van energie?

Waterkracht vormt een interessante bron van energie, aangezien het op een heel duurzame manier toegepast kan worden. Aan de andere kant hebben we natuurlijk te maken met het feit dat de energie niet zomaar overal uit het water gehaald kan worden. Het is wat dat betreft van belang om er rekening mee te houden dat het moeilijk zal zijn om dit op grote schaal toe te passen. Desalniettemin zijn er dagelijks veel mensen mee bezig. Dit om ervoor te zorgen dat we er in ieder geval alles uit kunnen halen wat erin zit, en dat valt in dit geval heel letterlijk te nemen.

Specifieke locaties

Het is bij het gebruik van waterkracht van belang om er rekening mee te houden dat we te maken hebben met het feit dat het water alleen op heel specifieke locaties gebruikt kan worden. Er dient een redelijk verval te zijn in het water, om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk energie uit te halen valt. Waterkracht is op zich heel interessant, maar wanneer het lastig is om een verval aan te brengen houdt het op. Wat dat betreft zijn er, zeker in Nederland, slechts een beperkt aantal locaties beschikbaar voor het opwekken van energie uit waterkracht, een alternatief voor minder duurzame vormen van energie.

Continu vermogen

Het voordeel aan de andere kant is dat er over het algemeen sprake is van een vermogen dat relatief constant is. Door ervoor te zorgen dat het water met een gelijke kracht omlaag komt zetten en we ongeveer evenveel aan blijven voeren is het op een goede manier mogelijk om er energie uit te halen. Het is wat dat betreft wel degelijk interessant om er mee aan de slag te gaan. Het is dan ook niet vreemd dat er wordt gekeken naar mogelijkheden om de geschikte locaties in ieder geval op een zo optimaal mogelijke manier in te zetten.

Voorspelbare hoeveelheid energie

Daarnaast zorgt de energie uit waterkracht ervoor dat we op een heel aardige manier kunnen voorspellen hoeveel energie er beschikbaar zal komen. Dat is van groot belang, vanwege het feit dat het niet mogelijk is om energie op te slaan, maar we het direct dienen te leveren. De vraag en het aanbod dienen daarom ongeveer gelijk te zijn. Wanneer dat niet het geval is ontstaan er problemen. De voorspelbaarheid van energie uit waterkracht zorgt er wat dat betreft voor dat het goed mogelijk is om het aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk en er gebruik van te maken.

Kijk voor een visuele weergave van de werking van waterkracht naar dit filmpje

23 Dec 2011