Ons Klimaat

Een zonnepaneel op het dak van je huis, is dat economisch interessant?
Zonnepanelen op het...

Heeft zonne-energie een goede toekomst in Nederland?
Zonne-energie heeft...

Op welke gebieden geeft de Nederlandse staat subsidies voor vormen van alternatieve energie?
De Nederlandse...

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

18 May 2012

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds vaker genoemd door ondernemers, maar dat betekent aan de andere kant natuurlijk niet dat ook daadwerkelijk iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt. Het is daarom verstandig om eens na te denken over de zaken waar men eigenlijk op doelt wanneer er wordt gesproken over een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De meeste mensen weten wel ongeveer waar het over gaat, maar vinden het aan de andere kant vaak lastig om precies uit te leggen wat er wel en niet toe behoort. Over het algemeen gaat het erom dat men goed kijkt naar de maatschappij waarbinnen men actief is. In Europa doet men daar heel veel mee, terwijl het in een land als Amerika maar nauwelijks gebeurt.

Aandacht voor de omgeving

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen richt zich tegenwoordig vooral op de directie omgeving om ons heen en het milieu. Wanneer men op een maatschappelijk verantwoorde manier aan de slag gaat zorgt men er bijvoorbeeld voor dat er op een CO2 neutrale manier gewerkt wordt. Daarnaast hebben vliegmaatschappijen bijvoorbeeld een tijd lang aangegeven dat zij bomen plaatsen wanneer een vlucht geboekt wordt, om maatschappelijk verantwoord aan de slag te gaan. Wat dat betreft is het vooral van belang om op een ‘groene’ manier te ondernemen en dat ook duidelijk uit te dragen.

Hoe gevaarlijk is het voor Nederland als de zeespiegel verder stijgt?

10 May 2012

Hoe gevaarlijk is het voor Nederland als de zeespiegel verder stijgt?

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel, waardoor het voor ons van groot belang is dat deze in ieder geval niet teveel stijgt. Dat heeft vooral te maken met het feit dat we er natuurlijk alles aan willen doen om te voorkomen dat er ooit nog een Watersnoodramp plaatsvindt. De mensen die dat nog hebben meegemaakt weten over het algemeen nog als de dag van gisteren hoe eng kan is om het water over de dijken te zien slaan. We hebben ons sindsdien ontwikkeld als een land dat heel goed met het water om weet te gaan, maar dat betekent niet dat we niet doorlopend na dienen te denken over nieuwe oplossingen en methoden.

Groot deel onder zeeniveau

Het is allereerst van belang om er rekening mee te houden dat de meeste plaatsen achter de duinen onder het zeeniveau liggen. Dat is op zich niet erg zolang het water netjes achter de duinen blijft liggen, maar zodra dit er overheen zou komen hebben we als Nederland een groot probleem. Berekeningen hebben aangetoond dat meer dan de helft van Nederland in dat geval te maken zal krijgen met het water. De kans is wat dat betreft dan ook groot dat zeer veel mensen het water niet zullen overleven, of in ieder geval dakloos zullen worden.

Wat zijn de voordelen van een hybride auto?

8 Mar 2012

Wat zijn de voordelen van een hybride auto?

Een hybride auto is allang niet meer zo opvallend als een paar jaar geleden, maar het is aan de andere kant nog altijd een behoorlijke stap om het reguliere model in te ruilen. Dat lijkt vooral te maken te hebben met het feit dat we erg gewend zijn aan de auto’s op benzine, gas en diesel en dat het even wennen is om ineens op elektriciteit te gaan rijden. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd nog de verhalen van de mensen die het maar niets vinden om op elektriciteit te gaan rijden en steevast volhouden dat de modellen er minder mooi uit zien. Dat is op zich allang niet meer het geval, aangezien bijvoorbeeld de Toyota Prius en Auris er tegenwoordig ontzettend modern uitzien.

Laag verbruik

De hybride auto kent allereerst natuurlijk een ontzettend laag verbruik, waardoor het een heel interessante keuze is voor iedereen die graag op een zuinige manier wil rijden. Het is veel minder vaak nodig om langs de pomp te gaan, waardoor de dure prijzen voor benzine, gas en diesel minder van invloed zullen zijn. Alleen al daarom is het een goed idee om op zoek te gaan naar een hybride auto.

Windenergie: een goede vervanger voor minder duurzame energievormen?

19 Jan 2012

Windenergie: een goede vervanger voor minder duurzame energievormen?

Windenergie wordt door velen gezien als een uitstekende vervanger voor bijvoorbeeld de kolencentrales die we in Nederland hebben. Het lijkt er echter op dat niet iedereen zich volledig realiseert hoeveel windenergie er nodig is om Nederland van stroom te kunnen voorzien. Helaas is die hoeveelheid veel groter dan de windmolens op dit moment zouden kunnen leveren, waardoor er veel exemplaren bij dienen te komen. Het nadeel van de windenergie is dat dit een hoop geld kost en dat veel mensen daarnaast niet blij zijn met het uiterlijk van deze molens. We houden er over het algemeen niet van om deze exemplaren bij ons in de buurt te hebben, aangezien we ze al van een verre afstand zien staan. Tenslotte is er nog het risico van het beïnvloeden van luchtstromen. Dat zou volgens sommige experts gebeuren wanneer we teveel windmolens plaatsen. In dat geval kan het klimaat beïnvloed worden door teveel van de wind af te vangen met behulp van de wieken.

Wind genoeg

Het grote voordeel van windenergie is natuurlijk dat er meer dan voldoende wind beschikbaar is. Zeker wanneer u aan de kust woont is de kans groot dat u dagelijks een flink stuk tegen de wind in dient te lopen of te fietsen. Het is alleen al daarom een goed idee om hier gebruik van te maken. Aangezien de wind gratis beschikbaar is en er de mogelijkheid bestaat om er op een nuttige manier gebruik van te maken zouden we dat moeten onderzoeken. Wat dat betreft is het niet vreemd dat er al windmolens staan en dat we erin geslaagd zijn om wind om te zetten in energie.

Waterkracht: een goede vervanger voor minder duurzame vormen van energie?

23 Dec 2011

Waterkracht: een goede vervanger voor minder duurzame vormen van energie?

Waterkracht vormt een interessante bron van energie, aangezien het op een heel duurzame manier toegepast kan worden. Aan de andere kant hebben we natuurlijk te maken met het feit dat de energie niet zomaar overal uit het water gehaald kan worden. Het is wat dat betreft van belang om er rekening mee te houden dat het moeilijk zal zijn om dit op grote schaal toe te passen. Desalniettemin zijn er dagelijks veel mensen mee bezig. Dit om ervoor te zorgen dat we er in ieder geval alles uit kunnen halen wat erin zit, en dat valt in dit geval heel letterlijk te nemen.

Specifieke locaties

Het is bij het gebruik van waterkracht van belang om er rekening mee te houden dat we te maken hebben met het feit dat het water alleen op heel specifieke locaties gebruikt kan worden. Er dient een redelijk verval te zijn in het water, om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk energie uit te halen valt. Waterkracht is op zich heel interessant, maar wanneer het lastig is om een verval aan te brengen houdt het op. Wat dat betreft zijn er, zeker in Nederland, slechts een beperkt aantal locaties beschikbaar voor het opwekken van energie uit waterkracht, een alternatief voor minder duurzame vormen van energie.